One Smile Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม

เป็นคลินิกทันตกรรมแบบครบวงจร ดูแลตั้งแต่การป้องกัน รักษา และ ส่งเสริม รวมไปถึงทันตกรรมด้านความงาม โดยให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป ทำฟัน จัดฟัน และทันตกรรมรากเทียม วีเนียร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาดปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

 ปัญหาฟันบิ่น ฟันแตก ฟันหัก สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำครอบฟัน บูรณะฟันที่ซี่ที่มีปัญหาให้สวยเหมือนใหม่แล้ว เสริมความแข็งแรงให้กับฟัน

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

www.onewellness-center.com

รีวิวจากลูกค้า

www.onewellness-center.com

PROMOTION