Look Better

Acne

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Blink treatment

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Collagen treatment

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Dermalift

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

EYE treatment

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Ionto jet peel

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Mask

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

Phno treatment

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

RF treatment

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

กรอหน้า

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

นวดหน้า

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น

ผลัดเซลล์ผิว

เป็นการนำสารสกัดวิตามินเข้มข้น เข้าสู่เส้นเลือดโดยตรง เพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย และยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรง เสริมภูมิต้านทาน สร้างคอลลาเจนให้ผิวกลับมาสดใสมากยิ่งขึ้น