Proactive Health Check-Up

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย และมักส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย และมักส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Anti-Aging

เพื่อค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยอย่างละเอียด เน้นการป้องกันโรคและวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน เฉพาะบุคคลรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและชะลอความเสื่อมของร่างกาย

ตรวจ Mineral/Vitamin

ใครที่กำลังกิน วิตามิน หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งหลายอยู่ “รู้ได้ยังไงว่ามันพอดี หรือมันมากเกินไป” การตรวจเลือดจะช่วยให้คุณรู้ว่า อะไรควรกิน และอะไรไม่ควรกินเพิ่ม

ตรวจภูมิแพ้

การทดสอบโรคภูมิแพ้ ทำให้รู้ถึงสิ่งที่เราแพ้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้น ทั้งจากการตั้งใจ หรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นำไปสู่การป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างจากความเสี่ยงที่เกิดจากการแพ้